Taryfy Opłat Radio Taxi Sezam

6 zł – OPŁATA POCZĄTKOWA

Opłata za 1km od 6:00 – 22:00

1 strefa – 1 taryfa: 2 zł 
2 strefa – 3 taryfa: 3 zł

Opłata za 1km od 22:00 – 6:00

1 strefa – 2 taryfa: 3 zł
2 strefa – 4 taryfa: 4 zł

35 zł – godzina postoju taxi