Taryfy Opłat Radio Taxi Sezam

6 zł – OPŁATA POCZĄTKOWA

Opłata za 1km od 6:00 – 22:00

1 strefa – 1 taryfa: 1.80 zł
2 strefa – 3 taryfa: 2.70 zł

Opłata za 1km od 22:00 – 6:00

1 strefa – 2 taryfa: 2.50 zł
2 strefa – 4 taryfa: 3 zł

30 zł – godzina postoju taxi